Your NEW Market Hall is now open for business - Tuesday to Saturday 9am - 5pm

Menu

Career Opportunities

We're looking for individuals that share our vision of making Glanhafren the community heart of Newtown.

New employment opportunities in the refurbished Newtown Market Hall.

Mid Wales Food and Land Trust is completing the refurbishment of Newtown Market Hall. The building will reopen again in August 2015 as a market hall with public meeting rooms. We are currently looking to appoint the following personnel:

Caretaker Supervisor – Newtown Market Hall – initially 20 hours per week.

An experienced building supervisor is required to look after all routine and day to day operation and maintenance of the building. Download info. here.

Cafe Cook and Supervisor – Glanhafren Cafe – 35 hours per week.

An experienced  cafe cook/ supervisor is required to oversee and implement the development and day to day running of the new market hall cafe as a friendly venue with good fresh food. Download info. here.

 

To apply for either post please email your CV with a covering letter to cath@midwalesfoodandlandtrust.org.uk. Please ensure that your CV explains how you meet the requirements of the post applied for. If you are invited for interview, you will be asked to demonstrate competency in basic literacy, numeracy and IT tasks.

For an informal chat about either post, please telephone 01686 622388 and speak to Cath or Jane.

We may consider applications for the licence to operate Cafe Glanhafren as an independent enterprise.

If you are interested in working with us to grow your own business whilst creating good, fresh food, then please contact Cath to arrange an initial meeting, email: cath@midwalesfoodandlandtrust.org.uk.

Closing date for applications Friday 19th June 2015

 

 

Cyfleodd newydd yn Neuadd y Farchnad Y Drenewydd.

Mae Ymddiriedolaeth Bwyd a Thir Y Canolbarth wrthi’n cwblhau’r gwaith o adnewdyddu Neuadd y Farchnad Y Drenewydd. Bydd yr adeilad yn ail agor ym Mis Awst 2015 fel marchnad ynghyd ac ystafelloed cyfarfod i’r cyhoedd. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am y canlynol:

Gofalwr/Goruchwyliwr – Neuadd Y Farchnd – 20 awr yr wythnos.

Mae angen rhywun a phrofiad i ofalu am wiethredu’r adeilad a ddydd i ddydd. Download info. here.

Cogydd/Cogyddes – Caffi Glanhafren – 35 awr yr wythnos.

Rydym yn chwilio am berson profiadol i arolygu a  gweithredu y datblygiad ac i redeg y caffi newydd o ddydd i ddydd fel lleoliad gyda bwyd da, ffres. Download info. here.

 

Os am gynnig am un o’r swyddi, anfonwch eich CV ar ebost gyda llythyr at cath@midwalesfoodandlandtrust.org.uk. Os gwelwch yn dda, gwnech yn siwr fod eich CV yn dangos sut rydych yn cyfarfod gydag anghenion y swydd. Os cewch gyfweliad, bydd angen i chi ddangos medrusrwydd mewn llythrennedd, rhifedd a thechnoleg gwybodaeth.

Os ydych eisiau sgwrs anffurfiol am un o’r swyddi, siaradwch a Cath neu Jane ar 01686 622388.

Mae’n bosib y byddwn yn barod i gynnig trwydded i redeg Caffi Glanhafren fel menter annibynol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni a thyfi eich busness tra’n paratoi bwyd iachus, ffres, yna siaradwch a Cath er mwyn trefnu cyfarfod cychwynnol, ebost cath@midwaleslandandfoodtrust.org.uk

Dyddiad cau i geisiadau yw Dydd Gwener Medi 19 2015